Anna Ortega arquitectura tècnica Anna Ortega arquitectura tècnica

REHABILITACIÓ CASA I LOCAL COMERCIAL (BLANES)

Projecte Següent

REHABILITACIÓ D’UNA CASA UNIFAMILIAR I LOCAL COMERCIAL ENTRE MITGERES A BLANES

L’objecte d’aquesta obra era fer una rehabilitació per desvincular el local comercial de la casa i rehabilitar tot el cos de l’edifici. És per això que es generen dos accessos diferenciats, mantenint l’original i generant-ne un de nou a la façana posterior.

Tant mateix amb la rehabilitació es conserven tots aquells elements en bon estat. Tal i com són fonaments, façanes, mitgeres i forjats de la part davantera de l’edifici. La resta de forjats s’enderroquen i es substitueixen per panells de fusta contralaminada. La coberta també s’executa amb el mateix sistema de fusta contralaminada. També es recol·loquen les teules ceràmiques recuperades de la coberta enderrocada.

Projecte seleccionat als Premis d’Arquitectura de les Comarques de Girona 2015

 

Projecte Següent Comparteix:

c/Ample, Blanes

Any: 2014
Client: Particular
Emplaçament: Blanes
Superfície habitatge: 125 m²
Superfície local: 43 m²
Arquitectes: Estudi nus
Arq. Tècnica: Anna Ortega
Fotografies: Anna Galí

Projecte Següent
Projecte Següent