Anna Ortega arquitectura tècnica Anna Ortega arquitectura tècnica

REHABILITACIONS, AMPLIACIONS I CANVIS D’ÚS

Si has de fer reformes o rehabilitacions al teu habitatge deixa’t assessorar. Tant si requereixes o no de Llicència d’obres per tal d’obtenir uns resultats i relació qualitat/preu òptima.

 • Redacció del Projecte

  Redactem el projecte tècnic (memòria descriptiva i constructiva, plànols d’estat actual i d’estat reformat).

 • Seguretat i Salut

  Redactem l’Estudi de Seguretat i Salut.

 • Tràmits i gestions

  Fem els tràmits i gestions amb l’Administració per a la obtenció de la corresponent Llicència d’obres.

 • Pressupostos

  Fem els amidaments per tal de facilitar la tasca de cerca de pressupostos.

 • La millor oferta

  Fem comparatiu de pressupostos amb diferents industrials, que poden ser els proposats pel client.

 • Direcció i execució d’obra

  Fem la direcció d’obra i execució. Miren que els treballs s’adeqüin al projecte, a la normativa i els resultats siguin de qualitat.

 • Control de qualitat

  Fem la recepció dels materials i el control de qualitat dels mateixos.

  Fem les probes i assajos necessaris per tal de garantir la qualitat i la durabilitat dels materials emprats al teu edifici.

 • Coordinació de Seguretat i Salut

  Fem la Coordinació de Seguretat i Salut per tal de minimitzar els riscos dels propis treballadors. A més a més dels riscos a tercers.

Tanmateix t’ajudem per a que en tregui’s el major profit de les rehabilitacions o reformes.

Incorporarem millores que augmentin el confort tèrmic (millora de l’aïllament tèrmic de façanes, finestres, cobertes…).

També millores que facin a l’edifici més accessible (incorporació de rampes, ascensors…). A més a més millores que facin l’edifici en si més funcional.

Si vols veure alguns dels treballs fets, mira-ho aquí.

Rehabilitaciones Sant Boi de Llobregat