Anna Ortega arquitectura tècnica Anna Ortega arquitectura tècnica

PROJECTES TÈCNICS

Si has de fer obres al teu habitatge o comunitat de propietaris, redactem els projectes tècnics segons els requeriments de l’Ajuntament i normativa vigent.

Realitzem projectes tant per a reformes com per rehabilitacions ja siguin de tot l’edifici o parcials d’alguna de les parts com façana, coberta…

 • Redacció del Projecte

  Redactem el projecte tècnic (memòria descriptiva i constructiva, plànols d’estat actual i d’estat reformat).

 • Tràmits i gestions

  Fem els tràmits i gestions amb l’Administració per a la obtenció de la corresponent Llicència d’obres si s’escau.

 • Pressupostos

  Fem els amidaments per tal de facilitar la tasca de cerca de pressupostos.

 • La millor oferta

  També fem comparatius de pressupostos amb diferents industrials. Aconseguiràs la millor oferta i que els resultats dels treballs siguin els òptims.

 • Direcció i execució d’obra

  Fem la direcció d’obra i execució, per tal de que els treballs s’adeqüin al projecte, a la normativa i els resultats siguin de qualitat.

Projectes tècnics arquitectura

T’assessorem i acompanyem  en tot el procés per tal que sigues partícip de  les decisions que es prenguin.

Si vols veure alguns dels treballs fets, mira-ho aquí.