Anna Ortega arquitectura tècnica Anna Ortega arquitectura tècnica

Informes i altres treballs

Què et podem oferir (informes d’edifici…):

  • Informes pericials.

  • Informes tècnics.

  • Dictamen.

  • Situació i/o estat de l’edifici.

  • Aixecament de plànols de l’edifici o altres construccions.

  • Anàlisis, estudi i avaluacions de millores en la accessibilitat.

Si et calen informes o altres treballs contacta’ns sense compromís