Anna Ortega arquitectura tècnica Anna Ortega arquitectura tècnica

CANVI D’ÚS CONSTRUCCIÓ (HABITATGE UNIFAMILIAR POBLENOU)

CANVI D’ÚS CONSTRUCCIÓ (HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES AL POBLENOU)

L’objecte d’aquesta obra és el canvi d’ús d’una construcció. Fer d’un taller un habitatge unifamiliar entre mitgeres. Per la qual cosa es va enderrocar part de l’antiga construcció. Es van mantenir alguns elements tal i com són mitgeres i estructura metàl·lica a la zona del pati.

L’estructura s’executa en la seva totalitat amb fusta, tant pilars com bigues i entrebigats. Es combinen les façanes de termoargila i façanes de fusta.

A la planta baixa es generen els espais de cuina-menjador, un estudi i un bany complert. A la planta pis es troben 4 dormitoris i dos banys. Es situen 2 dormitoris a la façana principal i dos dormitoris a la façana posterior, cada parella de dormitoris es relaciona entre ells amb una porta corredissa per tal de generar espais únics segons les necessitats de cada moment.

Comparteix:

c/ Llatzeret, Barcelona

Any: 2016
Client: Particular
Emplaçament: Barcelona
Superfície: 177 m²
Arquitectes: Anna Altemir i Xavier Botet
Arq. Tècnica: Anna Ortega
Fotografies: Anna Galí