Anna Ortega arquitectura tècnica Anna Ortega arquitectura tècnica

REHABILITACIÓ CASA (HABITATGE UNIFAMILIAR A RUBÍ)

REHABILITACIÓ D’UNA ENTRE MITGERES A RUBÍ

L’objecte d’aquesta obra era la rehabilitació integral de la casa per actualitzar-la. Adaptar-la a les necessitats de les persones que l’adquireixen. L’edifici consta de planta baixa i 2 plantes pis, que queda dividit per una paret de càrrega central. Sembla ser que originàriament havien estat 2 habitatges diferents. Tot i això al moment de l’inici de les obres, l’edifici disposava de gran quantitat de dormitoris, banys… ja que antigament també havia estat una pensió.

Segons l’estat en que es trobava cada element s’ha intervingut de manera personalitzada sobre el mateix. Així hem conservat el màxim dels elements que conformen l’edifici.

S’han rehabilitat alguns dels forjats de bigues de fusta. Altres s’han hagut de substituir i altres s’han aprofitat parcialment com és el cas de la coberta. S’han generat noves obertures a la paret central de càrrega per millorar les comunicacions. S’ha executat una terrassa a la part posterior a fi d’elevar el pati a la cota de planta primera. Això el dota de més llum i accés directe des de la cuina i el menjador.

Comparteix:

c/ Llobateras, Rubí

Any: 2018
Client: Particular
Emplaçament: Rubí
Superfície habitatge: 198 m²
Superfície terrassa: 47 m²
Arquitectes: Estudi nus
Arq. Tècnica: Anna Ortega
Fotografies: Anna Galí