Anna Ortega arquitectura tècnica Anna Ortega arquitectura tècnica

REHABILITACIÓ CASA (HABITATGE ENTRE MITGERES A SANT BOI)

Projecte Anterior

L’objectiu d’aquesta obra era convertir un espai ruïnós en desús i amb poca llum en una casa amb molta personalitat i lluminosa.

El projecte, de Josep Carreté, està pensat per a encabir tot el programa funcional de l’habitatge en un espai de únicament 41m2 de planta. L’habitatge per tant es desenvolupa en diferents nivells, i s’aprofita el buit de l’escala per a que penetri la llum natural des de la planta coberta fins a la planta baixa, executant per tant tota una escala d’estructura lleugera metàl·lica i vidre.

Es rehabiliten i mantenen les preexistències de l’edifici com són les façanes i mitgeres de tàpia i pedra, i es generen nous forjats amb panells de fusta contralaminada, essent un element poc pesat i ràpid d’executar.

Tot un repte el treballar en una obra de dimensions mínimes i en que cada pam s’havia de treballar de manera diferent, a conseqüència de les preexistències trobades al anar desproveint de capes l’edifici.

Projecte Anterior Comparteix:

Casc Antic, Sant Boi de Llobregat

Any: 2023
Client: Particular
Emplaçament: Sant Boi de Llobregat
Superfície habitatge: 75 m²
Arquitectes: Nexe Arquitectura
Arq. Tècnica: Anna Ortega
Constructora: Ponsfort
Fotografies: Judith Casas

Projecte Anterior
Projecte Anterior