Anna Ortega arquitectura tècnica Anna Ortega arquitectura tècnica

REFORMES I AMPLIACIÓ EDIFICI (ESCOLA ARRELS-ESPERANÇA)

REFORMES I AMPLIACIÓ DE L’EDIFICI DE L’ESCOLA ARRELS-ESPERANÇA

L’edifici on es  van realitzar les reformes i ampliació de l’edifici, és un centre d’ensenyament privat concertat, situat al barri de Llefià de Badalona. L’edifici ocupa un solar de 4100m2 i està compost per diferents cossos edificats formant una L. Aquests cossos són d’alçades variables: el cos principal i de major alçada (Planta Baixa+4), amb front al carrer Provença i destinat a aules i serveis administratius, i dos cossos annexos de planta baixa. A més es disposa de planta soterrani.

Des de la seva obertura, el centre ha anat experimentant diverses ampliacions. Per tal d’adaptar-se als requeriments normatius i les exigències del Departament d’Ensenyament, fet que motiva aquestes obres.

Concretament, s’ augmenta el volum edificat per crear noves aules. També es va reformar part de les instal·lacions existents per una nova sala d’actes. Finalment, substituir les cobertes actuals no transitables de la pista i el pavelló annex per fer-les transitables. Incrementant així la superfície i donant-li ús com a patis.

En tant que es tracta d’un centre en funcionament, les obres es van plantejar per fases, segons les necessitats del moment i tenint cura que les obres afectessin el menys possible l’activitat normal del centre. És per això que va ser molt important la coordinació de l’equip d’obra amb l’equip de l’escola per tal d’anar adaptant les feines, zones d’actuació… al funcionament de l’escola. Aprofitant els períodes de vacances al màxim i sectoritzant els espais durant l’època escolar.

Comparteix:

Any: 2017
Client: Escola Arrels-Esperança
Emplaçament: Badalona
Superfície: 2.000 m²
Arquitectes: Francesc Padrós i Marquès
Arq. Tècnics: Xavier Checa i Anna Ortega