Anna Ortega arquitectura tècnica Anna Ortega arquitectura tècnica

REHABILITACIÓ CASA (HABITATGE ENTRE MITGERES A SANT BOI)

/by
L’objectiu d’aquesta obra era convertir un espai ruïnós en desús i amb poca llum en una casa amb molta personalitat i lluminosa. El projecte, de Josep Carreté, està pensat per a encabir tot el programa funcional de l’habitatge en un espai de únicament 41m2 de planta. L’habitatge per tant es desenvolupa en diferents nivells, i s’aprofita el buit de l’escala per a que penetri la llum natural des de la planta coberta fins a la planta baixa, executant per tant tota una escala d’estructura lleugera metàl·lica i vidre. Es rehabiliten i mantenen les preexistències de l’edifici com són les façanes i mitgeres de tàpia i pedra, i es generen nous forjats amb panells de fusta contralaminada, essent un element poc pesat i ràpid d’executar. Tot un repte el treballar en una obra de dimensions mínimes i en que cada pam s’havia de treballar de manera diferent, a conseqüència de les preexistències trobades al anar desproveint de capes...
reformes i ampliacio edifici

REFORMES I AMPLIACIÓ EDIFICI (ESCOLA ARRELS-ESPERANÇA)

/by
REFORMES I AMPLIACIÓ DE L'EDIFICI DE L’ESCOLA ARRELS-ESPERANÇA L’edifici on es  van realitzar les reformes i ampliació de l'edifici, és un centre d’ensenyament privat concertat, situat al barri de Llefià de Badalona. L'edifici ocupa un solar de 4100m2 i està compost per diferents cossos edificats formant una L. Aquests cossos són d’alçades variables: el cos principal i de major alçada (Planta Baixa+4), amb front al carrer Provença i destinat a aules i serveis administratius, i dos cossos annexos de planta baixa. A més es disposa de planta soterrani. Des de la seva obertura, el centre ha anat experimentant diverses ampliacions. Per tal d’adaptar-se als requeriments normatius i les exigències del Departament d’Ensenyament, fet que motiva aquestes obres. Concretament, s’ augmenta el volum edificat per crear noves aules. També es va reformar part de les instal·lacions existents per una nova sala d’actes. Finalment, substituir les cobertes actuals no transitables de la pista i el pavelló annex per fer-les transitables. Incrementant així la superfície i donant-li ús com a patis. En tant que es tracta d’un centre en funcionament, les obres es van plantejar per fases, segons les necessitats del moment i tenint cura que les obres afectessin el menys possible l’activitat normal del centre. És per això que va ser molt important la coordinació de l'equip d'obra amb l'equip de l'escola per tal d'anar adaptant les feines, zones d'actuació... al funcionament de l'escola. Aprofitant els períodes de vacances al màxim i sectoritzant els espais durant l'època...
REHABILITACIÓ CASA MODERNA

REHABILITACIÓ CASA (HABITATGE UNIFAMILIAR A RUBÍ)

/by
REHABILITACIÓ D'UNA ENTRE MITGERES A RUBÍ L’objecte d’aquesta obra era la rehabilitació integral de la casa per actualitzar-la. Adaptar-la a les necessitats de les persones que l’adquireixen. L’edifici consta de planta baixa i 2 plantes pis, que queda dividit per una paret de càrrega central. Sembla ser que originàriament havien estat 2 habitatges diferents. Tot i això al moment de l’inici de les obres, l’edifici disposava de gran quantitat de dormitoris, banys... ja que antigament també havia estat una pensió. Segons l’estat en que es trobava cada element s’ha intervingut de manera personalitzada sobre el mateix. Així hem conservat el màxim dels elements que conformen l’edifici. S’han rehabilitat alguns dels forjats de bigues de fusta. Altres s’han hagut de substituir i altres s’han aprofitat parcialment com és el cas de la coberta. S’han generat noves obertures a la paret central de càrrega per millorar les comunicacions. S’ha executat una terrassa a la part posterior a fi d’elevar el pati a la cota de planta primera. Això el dota de més llum i accés directe des de la cuina i el...
CANVI D'ÚS CONSTRUCCIÓ

CANVI D’ÚS CONSTRUCCIÓ (HABITATGE UNIFAMILIAR POBLENOU)

/by
CANVI D'ÚS CONSTRUCCIÓ (HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES AL POBLENOU) L’objecte d’aquesta obra és el canvi d’ús d'una construcció. Fer d'un taller un habitatge unifamiliar entre mitgeres. Per la qual cosa es va enderrocar part de l’antiga construcció. Es van mantenir alguns elements tal i com són mitgeres i estructura metàl·lica a la zona del pati. L’estructura s’executa en la seva totalitat amb fusta, tant pilars com bigues i entrebigats. Es combinen les façanes de termoargila i façanes de fusta. A la planta baixa es generen els espais de cuina-menjador, un estudi i un bany complert. A la planta pis es troben 4 dormitoris i dos banys. Es situen 2 dormitoris a la façana principal i dos dormitoris a la façana posterior, cada parella de dormitoris es relaciona entre ells amb una porta corredissa per tal de generar espais únics segons les necessitats de cada...
REFORMES-INTEGRALS-CASA

REFORMES INTEGRALS CASA ENTREMITGERES (SANT BOI)

/by
REFORMES INTEGRALS CASA ENTREMITGERES A SANT BOI DE LLOBREGAT L’objecte d’aquesta obra és fer reformes integrals d'una casa per millorar la funcionalitat i distribució dels espais a la planta baixa. Es parteix d’una planta amb una cuina-menjador, un safareig al qual s’accedeix des de la cuina, un bany de cortesia i una sala d’estar. Amb la reforma s’elimina el safareig i es converteix en un bany amb dutxa a ras de paviment. Per la qual cosa l’accés a la zona que es donava des de la cuina es desplaça al distribuïdor. On es troba enfrontat amb la porta del bany de cortesia. El mobiliari de la cuina es canvia per tal de restar-hi espai a aquesta zona i guanyar-lo a la zona de menjador. Es millora la il·luminació, es substitueix la caldera per una de més eficient, s’aïllen els conductes dels radiadors i es genera una cambra d’aire a la claraboia del menjador per tal de millorar-ne la eficiència energètica i guanyar en confort...
REFORMA PISOS BLANES

REFORMA PISOS I UNIÓ HABITATGES A BLANES

/by
REFORMA I UNIÓ DE DOS PISOS A BLANES L’objecte d’aquesta obra és la reforma i unió de dos pisos un en planta baixa i l’altre en planta primera. A la planta primera es manté el programa funcional. Únicament s’obre la cuina a la sala d’estar generant un únic espai on es construeix l’escala que uneix ambdós habitatges. A la planta baixa es canvia completament la distribució, per tal d’eliminar la cuina ja que seria una estança duplicada. Es manté el bany, es genera una sala d’estar a la qual s’accedeix a l’escala que comunica amb el pis superior. Es generen dos dormitoris que queden separats per un envà mòbil, la qual cosa permet més flexibilitat segons les necessitats familiars de cada...
REHABILITACIÓ-CASA-LOCAL-COMERCIAL-blanes

REHABILITACIÓ CASA I LOCAL COMERCIAL (BLANES)

/by
REHABILITACIÓ D'UNA CASA UNIFAMILIAR I LOCAL COMERCIAL ENTRE MITGERES A BLANES L’objecte d’aquesta obra era fer una rehabilitació per desvincular el local comercial de la casa i rehabilitar tot el cos de l’edifici. És per això que es generen dos accessos diferenciats, mantenint l’original i generant-ne un de nou a la façana posterior. Tant mateix amb la rehabilitació es conserven tots aquells elements en bon estat. Tal i com són fonaments, façanes, mitgeres i forjats de la part davantera de l’edifici. La resta de forjats s’enderroquen i es substitueixen per panells de fusta contralaminada. La coberta també s’executa amb el mateix sistema de fusta contralaminada. També es recol·loquen les teules ceràmiques recuperades de la coberta enderrocada. Projecte seleccionat als Premis d'Arquitectura de les Comarques de Girona...