Anna Ortega arquitectura tècnica Anna Ortega arquitectura tècnica
rehabilitación

la bretxa

Uncategorized
/by
escletxa per la qual alguna cosa comença a perdre la seva fortalesa o integritat. Sovint trobo esquerdes, fissures... en definitiva, bretxes a les obres.  A vegades aquestes bretxes són evidents a simple vista, altres vegades has de retirar cel ras, de picar i repicar capes de pintura, guix, arrencar aplacats i rajoles per trobar-te-les.  També és qüestió d’entrenar la mirada.  Al principi no les veus i després te les trobes sense buscar-les i pots intuir sota quin cel ras te la trobaràs. I al final estan a tots llocs: a la feina, al carrer, als edificis públics i als privats, al transport, a casa teva i fins i tot en una mateixa.  I és responsabilitat de totes les persones 1. adonar-nos 2. estudiar l’origen 3. eliminar la causa 4. cosir la bretxa ben fort per a que no es torni a obrir Perquè la bretxa no només afecta a l’àmbit laboral, ens travessa en totes les facetes de la vida. Des de que ens desparem fins que ens adormim, i fins i tot ( ara que sóc mare ho se),  mentre...
annaortega

FELIÇ 2020

Celebració, Uncategorized
/by
Sóc de les que comença el curs al setembre i l’acabo quan puc, quan vull o quan el cos m’ho demana, algun avantatge havia de tenir ser autònoma!  Al setembre és realment quan miro enrere, faig balanç de l’any i hem planifico. Tot i això fa unes setmanes vaig rebre per correu la revista de l’últim trimestre del Col·legi d’Aparelladors/es, Arquitectes Tècnics/ques i Enginyers/es d’Edificació de Barcelona, i hem va sorprendre per que no va arribar embolcallada en plàstic com sempre, sinó que ho feia en un sobre de paper i amb un separador a la pàgina 33. La meva sorpresa en obrir la revista just per allà, va ser que hem vaig trobar! L’article de L’INFORMATIU (és com es diu la revista), escrit per la periodista Maite Baratech, és titula “les dones, en segon pla a la construcció”. Es tracta d’un article realitzat a partir del debat intercol·legial que es va realitzar al Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, moderat per Sandra Bestraten, i com a ponents Zaida Muxí, Elisenda Bonet  i una servidora. El títol de l’article ja diu molt del seu contingut, així que no desvetllo gaire més i us animo a que llegiu l’article, resumeix molt bé l’estat actual del sector de la construcció. Us deixo aquí el link de la L'informatiu i el link del debat " el Rol de les dones prefessionals". En definitiva, rebre la revista m’ha servit per pensar que havia estat del meu 2019, i en resum puc dir que ha estat un any de visualitzar...
mujeres en la construcción

NOU CURS – NOUS REPTES – DONES A LA CONSTRUCCIÓ

NousReptes
/by
Al llarg dels anys treballant al sector de la construcció, he detectat que les persones que realitzen obres a la seva llar acaben tenint els mateixos problemes: falta de professionals a l’obra, obres que s’allarguen més del previst, pressupostos que s’incrementen de manera poc justificada, falta d’acompanyament, manca d’empatia i ambient fortament masculinitzat. Les persones que decideixen realitzar una reforma o rehabilitació a la seva llar posen en mans de terceres persones el seu habitatge i els seus estalvis. I moltes vegades sense garanties, ja que no coneixen l’empresa a qui contracten. No formalitzen contractes. No estan informades correctament... Per altre banda, com a arquitecta tècnica, m’he trobat amb personal a l’obra sense formació, increments injustificats en els terminis de l’obra i pressupostos...  He acabat fent un acompanyament a les persones promotores de l’obra per tal d’assessorar-les i guiar-les en temes que sortien fora del meu encàrrec com a directora d’obra i projectista. La qual cosa m’ha implicat més temps de dedicació. Dones a la construcció A més a més, també pateixo com a dona la masculinització del sector, en especial, a peu d’obra. La qual cosa fa que sigui un ambient hostil tant per a clientes, com a tècniques o personal d’oficis. A banda de fer la nostra feina hem d’estar justificant-nos en tot moment, patint al final una situació de desgast que: empeny a que moltes dones acabin deixant la professió, que directament no és sentin atretes per ella o que no l’hagin exercida encara que tinguin la formació adient. Actualment...

10 RECOMANACIONS PER GESTIONAR LA TEVA REFORMA – sisè pas (planificació de les obres)

reforma
/by
Ara que et pensaves que ja podies començar la reforma i fer pols, soroll i trencar amb tot allò que no t’agrada de la teva llar, encara queden algunes passes a fer... com la planificació de les obres 6. ACORDAR LA PLANIFICACIÓ DE LES OBRES DE REFORMA Si ja t’has decidit per una empresa constructora que t’executi l’obra, és molt important establir les condicions. Segurament, l’empresa per la que t'hagis decidit tindrà preestablertes algunes, però cal que les coneguis. Fins i tot abans que acabis per decidir-te per qui t’executa l’obra! Entenc que l’empresa o persona autònoma que hagis triat està en disposició de treballar al sector de la construcció, amb tota la documentació vigent (assegurances, homologacions, titulacions, obligacions fiscals...), per tant no hi entro, de moment, en aquest punt. Pots demanar, abans de començar les obres i abans de l’acceptació de qualsevol pressupost que t’informin de: -  la planificació general de l’obra: fases que tindrà, per quina zona començaran, quins oficis intervindran primer, si una vegada que comencin ja no marxen de l’obra fins acabar... - data concreta d’inici a fi de que et puguis planificar - data de finalització… molt important! - lloc d’apilaments de material durant les obres - lloc d’apilament de les runes - si està inclosa la retirada de runes i la neteja final de l’obra - si protegiran mobiliari o zones de no afectació de les obres… - o si protegiran o netejaran zones comunitàries de l’edifici (en cas que sigui un pis) - mètodes de pagament, dates i fraccionaments, si serà per certificació… - si el pressupost inclou les...

10 RECOMANACIONS PER GESTIONAR LA TEVA REFORMA – cinquè pas (3 pressupostos)

reforma
/by
Ja saps que vols reformar, saps els diners amb els que comptes per realitzar les obres (deixant a banda la bossa per a imprevistos). Tens el projecte realitzat i has decidit que les obres, o part d’elles les executarà algú per tu, és el moment de... aconseguir 3 pressupostos per la reforma.   5. DEMANAR COM A MÍNIM 3 PRESSUPOSTOS Si tens un projecte tècnic realitzat, et seran de gran ajuda els amidaments que incorpora. Els amidaments, com has vist a l'apartat anterior, són com la teva llista de la compra, hi diu el que has de comprar, de quina qualitat i la quantitat. El que has de comprar ho diuen les partides, ja que no és el mateix una rajola blanca de 20x20cm que una peça de gran format d' 1x1m, per tant, les partides han de ser precises i detallades. Aquestes partides, a banda de dir-te el què, també et diuen les quantitats, que venen expressades en diferents unitats. Les unitats poden ser metres, metres quadrats, metres lineals, hores… Si és així i disposes dels amidaments, demana a les empreses constructores que únicament valorin les partides dels amidaments. Això t’ajudarà a poder comparar un pressupost amb l’altre, ja que tindràs la certesa de que estan contant les mateixes coses, de la mateixa qualitat i mateixes unitats. Si no tens amidaments ni projecte, t’hauràs d’assegurar d’explicar correctament l’abast i característiques de l’obra a les persones que el realitzin i assegurar-te que els pressupostos que t’aportin estiguin molt ben detallats i desglossats. Una vegada et donin els...

10 RECOMANACIONS PER GESTIONAR LA TEVA REFORMA – quart pas (projecte)

reforma
/by
La feina prèvia ja la tens enllestida, ara toca filar prim i definir fins l’últim detall! La teva reforma necessita un projecte. 4. EL PROJECTE DE LA REFORMA El projecte de la reforma, a mode general, està format per una memòria on s’especifiquen les feines a realitzar de manera escrita i detallada, amb la justificació dels càlculs necessaris i de normativa. També te el recull de la documentació gràfica, que són els plànols tant de planta, com alçats i seccions necessaris que poden variar segons les característiques del projecte i en els que a més de representar-se la distribució i materials d’acabat també s’hi contemplen les instal·lacions, detalls constructius... El projecte també incorpora els amidaments. Els amidaments són com la llista de la compra et diu el que has de comprar, de quina qualitat i la quantitat. Tant si el teu Ajuntament et demana projecte com si no, és molt recomanable tenir-ne, ja que t’ajudarà a: - tenir les idees, que has pres en els passos anteriors, grafiades, endreçades i de manera objectiva - visualitzar l’abast de les obres - detallar en cada punt de la llar les feines a realitzar, a vegades no es fins que representes gràficament les feines a realitzar que te n’adones de petits problemes que necessiten atenció especial (al canviar el model de vàter la porta del bany no obre, pretens canviar la dutxa de lloc i te n’adones que tens una finestra que quedaria mig dins mig fora de la dutxa...) - planificar l’ordre de les feines per a que no...

10 RECOMANACIONS PER GESTIONAR LA TEVA REFORMA – tercer pas (pressupost)

reforma
/by
Ara que ja saps que vols fer la reforma, quin és aproximadament l’abast de les obres i si necessites algun permís per part de l’Ajuntament, cal... un pressupost. 3. ESTABLIR UN PRESSUPOST PER LA REFORMA Ja et comences a imaginar la teva llar amb un vestit nou. Saps distingir els tipus de parquet i saps quins són aptes per a banys només al veure la seva classificació. Distingeixes les diferents tonalitats d’un mateix color de pintura... En definitiva, ja tens una idea molt propera del que vols. Ara et toca aterrar, és aconsellable establir un pressupost, sabent de quins diners disposes o de quants en pots disposar. Aquest pressupost no només ha de contemplar els materials i la ma d’obra de les persones que intervinguin a l’execució de la mateixa. Sinó que també has de tenir en compte les taxes de l’Ajuntament, honoraris de projectista i direcció de les obres, taxes de la gestió de residus i transport i càrrega dels residus, mobles, electrodomèstics, impostos (IVA vigent...)... Cada reforma serà diferent i per tant tindrà associats uns costos o uns altres. El teu topall econòmic Saber quin és el teu topall econòmic per a les obres t’ajudarà a prioritzar i prendre decisions. Tan mateix és recomanable tenir a banda, una bossa de diners per a imprevistos. A vegades pot passar que no preveies substituir la xarxa de sanejament (desaigües) del bany, i quan treus la banyera per posar-hi un plat de dutxa te n’adones que s’ha de modificar el recorregut de les canonades. Això suposarà un...
información reforma

10 RECOMANACIONS PER GESTIONAR LA TEVA REFORMA – segon pas (informació)

reforma
/by
2. INFORMACIÓ PER LA REFORMA Ara que ja saps quina reforma vols fer i quin és aproximadament l’abast de les obres... Busca tota la informació per la reforma! Abans de seguir amb tot el procés fes una visita al web del teu Ajuntament o si ets més de moure’t fes una visita a les oficines municipals i informa’t si et cal demanar algun tipus de llicència d’obres. Per les obres més petites (reforma de bany o cuina…), a la majoria d’Ajuntaments s’ha de tramitar la comunicació prèvia d’obres. És un tràmit que és realitza al moment i el pots fer tu o una/un  representant  (podria se l’empresa constructora o tècnic/a que supervisi les obres). És un tràmit que acostuma a ser ràpid, a no tenir cap cost i que pot estalviar-te algun mal entés per part del teu veïnat. Per a obres de més abast, com poden ser canvis de distribucions, afectacions a parets de càrrega… l’administració acostuma a demanar un projecte tècnic. En general per saber si et cal demanar algun tipus de permís a l’Ajuntament del teu municipi, has de tenir clar si: -  modifiques la distribució de l’habitatge, és a dir, si enderroques parets i/o en fas de noves -  afectes a la façana, com per exemple canvies dimensions de finestres o en fas de noves -  intervens a l’estructura de l’edifici ja sigui per l’enderroc de parets de càrrega o per realitzar nous passos entre estances afectant elements estructurals -  afectes a elements comuns de l’edifici com poden ser patis de llum, façanes, balcons, passos d’instal·lacions... -  amplies...
planificacio reforma

10 RECOMANACIONS PER GESTIONAR LA TEVA REFORMA – primer pas (planificació)

reforma
/by
1. TENIR CLAR QUINA REFORMA VULL FER (PLANIFICACIÓ): El primer que hem de saber qué volem fer, les implicacions i les conseqüències que te. És realment important definir la planificació de la reforma. Abans de començar el teu projecte definir l’abast del mateix. Quan parlo d’abast no hem refereixo a la zona de la llar, si no a les feines a realitzar. És a dir, si  realment només vols canviar els mobles de la cuina, ho has de tenir clar des del principi. Pot passar que una vegada treguis els mobles, te n’adonis que les rajoles tenen forats a zones on no hi haurà mobles amb la nova disposició, que caigui o es trenqui alguna en retirar els mobles… Si realment només vols canviar els mobles pensa abans en possibles solucions pels imprevistos i  veure’t immers/a en una obra de major abast que no volies. Per tant la meva recomanació és pensar, pensar i pensar, que és el que realment vols executar. Saber el que vols reformar d’inici: - t’evitarà increments del pressupost no desitjats: tenir clars i planificats els treballs et permetrà dur un correcte seguiment del pressupost. Tot i això, a vegades poden sortir imprevistos com detectar que una biga presenta corrosió si estava oculta sota un cel ras, trobar-se un paviment hidràulic, bonic però per arreglar. Al retirar un paviment de rajoles no tan boniques... D’aquest tipus d’imprevistos en parlarem un altre dia. - t’evitarà que les obres s’eternitzin: quan et predisposes a fer una obra s’han de coordinar diferents oficis, tant...
reforma

10 RECOMANACIONS PER GESTIONAR LA TEVA REFORMA

reforma
/by
Estàs pensant en fer un rentat de cara a la teva llar? La cuina està molt deteriorada? El bany necessita un repàs? La dimensió de la teva família ha variat? Has canviat de pis i te’l vols sentir teu? Se t’ha fet malbé el paviment i penses fer una reforma, i ja que estàs… I ja que estàs treus el gotelé, i ja que estàs canvies els mobles de la cuina, i ja que estàs canvies la banyera per una dutxa, i ja que estàs... En fi el que ens passa moltes persones, que ja que t’hi poses, t’hi poses! I moltes vegades el que acaba passant, és que per manca de planificació, acaba sent un caos, perds la motivació que tenies per fer la reforma i no l’acabes veient amb amor fins que la comences a gaudir o fins que ve la família i amistats i et diuen lo be que ha quedat i que s’ho volen fer a casa. I en aquest punt, quan et diuen que s’ho volen fer... comences amb les recomanacions! Recomanacions generals per a la teva reforma Doncs durant els propers dies aniré compartint les 10 recomanacions generals, que per a mi personalment i després de moltes obres, inclosa la reforma del pis on visc, crec que s’han de tenir en compte abans d’enfrontar-te a la teva reforma, ja sigui petita o es tracti d'una reforma integral. I dic enfrontar-te, per que si mai n’has fet una saps que pot acabar angoixant, per molts i diversos factors: per que el material...