Anna Ortega arquitectura tècnica Anna Ortega arquitectura tècnica

10 RECOMANACIONS PER GESTIONAR LA TEVA REFORMA – quart pas (projecte)

La feina prèvia ja la tens enllestida, ara toca filar prim i definir fins l’últim detall! La teva reforma necessita un projecte.

4. EL PROJECTE DE LA REFORMA

El projecte de la reforma, a mode general, està format per una memòria on s’especifiquen les feines a realitzar de manera escrita i detallada, amb la justificació dels càlculs necessaris i de normativa. També te el recull de la documentació gràfica, que són els plànols tant de planta, com alçats i seccions necessaris que poden variar segons les característiques del projecte i en els que a més de representar-se la distribució i materials d’acabat també s’hi contemplen les instal·lacions, detalls constructius… El projecte també incorpora els amidaments. Els amidaments són com la llista de la compra et diu el que has de comprar, de quina qualitat i la quantitat.

Tant si el teu Ajuntament et demana projecte com si no, és molt recomanable tenir-ne, ja que t’ajudarà a:

tenir les idees, que has pres en els passos anteriors, grafiades, endreçades i de manera objectiva

visualitzar l’abast de les obres

detallar en cada punt de la llar les feines a realitzar, a vegades no es fins que representes gràficament les feines a realitzar que te n’adones de petits problemes que necessiten atenció especial (al canviar el model de vàter la porta del bany no obre, pretens canviar la dutxa de lloc i te n’adones que tens una finestra que quedaria mig dins mig fora de la dutxa…)

planificar l’ordre de les feines per a que no interfereixin entre elles

per demanar pressupost a diferents industrials si és que no et faràs tu les obres.

durant les obres et permet dur un correcte control de les mateixes

en acabar les obres, et permet saber, per exemple, per on passen les instal·lacions, cosa important a tenir en compte abans de fer nous forats a la paret per posar estanteries…

No cal presentar el projecte si…

Si estàs pensant en només reformar una sola estança, i no afectes estructura, façana, distribució, no existeixen lesions, ni cap requeriment de l’Ajuntament, possiblement no et cal presentar el projecte. Si t’hi veus amb ganes, pots provar a fer-te tu mateix/a uns plànols senzills però on es puguin veure totes les feines a realitzar (pintura, parquet, cel ras, il·luminació, sòcols, armaris a mida…)

A internet hi ha un ventall molt gran de programes gratuïts i senzills per realitzar plànols, fins hi tot en 3D. Dels plànols que realitzis en podràs realitzar els amidaments i fer o demanar el pressupost.

Si t’has atabalat, recorda que existim un col·lectiu de persones estranyes a qui això de les obres ens apassiona, i estarem encantades d’escoltar-te, ajudar-te i acompanyar-te en tot el camí fins que tinguis la llar que et mereixes.

Si segueixes amb ànims fes-te amb la cinta mètrica i comença a agafar mides! En els propers post t’explico com seguir.

Share Post :

More Posts

Deja una respuesta