Anna Ortega arquitectura tècnica Anna Ortega arquitectura tècnica

NOU CURS – NOUS REPTES – DONES A LA CONSTRUCCIÓ

Al llarg dels anys treballant al sector de la construcció, he detectat que les persones que realitzen obres a la seva llar acaben tenint els mateixos problemes:

  • falta de professionals a l’obra,
  • obres que s’allarguen més del previst,
  • pressupostos que s’incrementen de manera poc justificada,
  • falta d’acompanyament,
  • manca d’empatia i
  • ambient fortament masculinitzat.

Les persones que decideixen realitzar una reforma o rehabilitació a la seva llar posen en mans de terceres persones el seu habitatge i els seus estalvis. I moltes vegades sense garanties, ja que no coneixen l’empresa a qui contracten. No formalitzen contractes. No estan informades correctament…

Per altre banda, com a arquitecta tècnica, m’he trobat amb personal a l’obra sense formació, increments injustificats en els terminis de l’obra i pressupostos…  He acabat fent un acompanyament a les persones promotores de l’obra per tal d’assessorar-les i guiar-les en temes que sortien fora del meu encàrrec com a directora d’obra i projectista. La qual cosa m’ha implicat més temps de dedicació.

Dones a la construcció

A més a més, també pateixo com a dona la masculinització del sector, en especial, a peu d’obra. La qual cosa fa que sigui un ambient hostil tant per a clientes, com a tècniques o personal d’oficis. A banda de fer la nostra feina hem d’estar justificant-nos en tot moment, patint al final una situació de desgast que:

  • empeny a que moltes dones acabin deixant la professió,
  • que directament no és sentin atretes per ella o
  • que no l’hagin exercida encara que tinguin la formació adient.

Actualment al sector  la PRESÈNCIA DE LES DONES A LA CONSTRUCCIÓ ÉS ÚNICAMENT d’un 9%. La manca de referents, els estereotips i rols de gènere fan que aquesta situació estigui estancada des de fa com a mínim 10 anys que es de quan s’han obtingut dades.

Nous reptes

És per això que durant els propers mesos vull anar fent canvis i amplianr serveis en aquesta línia, per tal de contribuir a l’increment de la presència de dones al sector de la construcció. Possar el meu granet de sorra. Aquest canvis ja venen de lluny i han començat a prendre forma a partir de la meva assistència a un programa de formació de Barcelona Activa anomenat  Construim en Femení, després del qual m’han atorgat el primer premi, amb un projecte que precisament promou la incorporació de manera real de les dones al sector de la construcció. No vull explicar molt ja que encara està en procés de creació. Però aniré donant pistes. Ja saps que sóc activa a les xarxes socials i aniré deixant pistes a l’Instagram @annaortega.arquitectatecnica i @donesalaconstruccio i per aquí a la web també!

També tinc un projecte comú amb Laura Baquero, arquitecta de Madrid d’Ella Construye, aquest projecte comú es una plataforma digital on poder cercar dones que treballen a la construcció. També es per visibilitzar i normalitzar la presència de les dones a l’obra i així poder crear referents per a les nenes i adolescents que encara no saben de que voldran treballar el dia de demà. El tenir imatges i referents de dones treballant a l’obra fa que sigui més real, fa que sàpiguen que s’hi poden dedicar. Ah! Aquest projecte s’anomena Nosotras Construimos i ens podeu trobar pel moment a Instagram a @nosotrasconstruimos

Share Post :

More Posts

Deja una respuesta